Tietosuojaseloste

Voimaantulopäivä 15.8.2023

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

Rekisterinpitäjä

iTapsa Services Oy
Kiviaidankatu 2, 00210 Helsinki
09 315 24250, myynti@itapsa.com
Y-tunnus: 2476160-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Patrik Albrecht
iTapsa Services Oy
09 315 24250, myynti@itapsa.com

Rekisterin nimi

iTapsa Services Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (Asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, laskutus sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot).
Asiakkaan laskutus, osoite- ja muut yhteystiedot sisältäen puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet
Asiakkaan y-tunnus
Asiakashistoria
Asiakkaan yhteyshenkilöt (päättäjät, hallinto, laskutus)
Asiakkaan ilmoittamat tai asiakaspalveluun yhteydessä olleet käyttäjät 
Käyttäytyminen verkkosivuilla

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta sopimuksen teon yhteydessä.

iTapsa Services Oy:n asiakasrekisterin säännönmukaisia tietolähteitä ovat :
Asiakkaan ilmoittamat tiedot
Palvelun tuottamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot

Muualta hankittavat tiedot ja perusteet:
YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä): Asiakkaan Y-tunnus ja perustiedot.
Suomen Asiakastieto Oy: Asiakkaan maksukyvyn ja henkilötietojen oikeellisuuden tarkistaminen.
Keräämme verkkosivujen käyttötietoja mm. Googlen ja Facebookin työkalujen avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

iTapsa Services Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa käyttämämme pilvipalveluiden palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisena iTapsa Services Oy:n sähköpostiin, myynti@itapsa.com

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai
tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, myynti@itapsa.com.

Palveluidemme tarjoajat

Palvelintarjoajamme Inmics Nebula:n tietosuojalausunnon löydät tästä linkistä. 

Verkkokaupan ylläpitäjän tietosuojalausunnon löydät tästä linkistä.

Toiminnanohjausjärjestelmämme toimittajan ja ylläpitäjän Tehden Oy:n Tietoturvasta ja tietosuojasta löydät lisää tästä linkistä.

Myy puhelimesi
Ostamme puhelimesi, ehjänä tai rikkinäisenä.
Myy puhelin
Liity tapsan kaveripiiriin
Saat parhaat tarjoukset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.  Tapsoitamme maailman puhelin kerrallaan
  Teemme puhelimista pitkäikäisiä niin ihmisten kuin ympäristön tähden.
  Kaikki varaosat vastaavat alkuperäisiä varaosia
  Kaikki varaosat vastaavat alkuperäisiä varaosia
  Huoltotöille 24 kuukauden takuu (akuille 12kk)
  Huoltotöille 24 kuukauden takuu (akuille 12kk)
  Huolto onnistuu myös postitse muutamassa päivässä
  Huolto onnistuu myös postitse muutamassa päivässä
  Huolto myymälässä odottaessasi, ilman ajanvarausta
  Huolto myymälässä odottaessasi, ilman ajanvarausta
  Katso iTapsan tarina