Tietosuojaseloste

Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR) 21.05.2018

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

iTapsa Services Oy
Eerikinkatu 1, 00100 Helsinki
029 0300 160, myynti@itapsa.com
Y-tunnus: 2476160-5


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Patrik Albrecht
iTapsa Services Oy
029 0300 161, myynti@itapsa.com


3. Rekisterin nimi

iTapsa Services Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (Asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, laskutus sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot).
Asiakkaan laskutus, osoite- ja muut yhteystiedot sisältäen puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet
Asiakkaan y-tunnus
Asiakashistoria
Asiakkaan yhteyshenkilöt (päättäjät, hallinto, laskutus)
Asiakkaan ilmoittamat tai asiakaspalveluun yhteydessä olleet käyttäjät 
Käyttäytyminen verkkosivuilla

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta sopimuksen teon yhteydessä.

iTapsa Services Oy:n asiakasrekisterin säännönmukaisia tietolähteitä ovat :
Asiakkaan ilmoittamat tiedot
Palvelun tuottamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot

Muualta hankittavat tiedot ja perusteet:
YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä): Asiakkaan Y-tunnus ja perustiedot.
Suomen Asiakastieto Oy: Asiakkaan maksukyvyn ja henkilötietojen oikeellisuuden tarkistaminen.
Keräämme verkkosivujen käyttötietoja mm. Googlen ja Facebookin työkalujen avulla.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

iTapsa Services Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa käyttämämme pilvipalveluiden palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.


Tietoturvaseloste 21.05.2018


10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisena iTapsa Services Oy:n sähköpostiin, myynti@itapsa.com

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai
tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, myynti@itapsa.com.

Palvelintarjoajamme Tietokeskus Finland:in Tietosuoja ja rekisteriselosteen löydät tästä linkistä. 

Myy puhelimesi
Ostamme puhelimesi, ehjänä tai rikkinäisenä.
Myy puhelin
Liity tapsan sisäpiiriin
Saat parhaat tarjoukset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.Tapsoitamme maailman puhelin kerrallaan
Teemme puhelimista pitkäikäisiä niin ihmisten kuin ympäristön tähden.
Kaikki varaosat vastaavat alkuperäisiä varaosia
Kaikki varaosat vastaavat alkuperäisiä varaosia
Huoltotöille 24 kuukauden takuu (akuille 12kk)
Huoltotöille 24 kuukauden takuu (akuille 12kk)
Huolto onnistuu myös postitse tai noutohuoltona muutamassa päivässä
Huolto onnistuu myös postitse tai noutohuoltona muutamassa päivässä
Huolto myymälässä odottaessasi, ilman ajanvarausta
Huolto myymälässä odottaessasi, ilman ajanvarausta
Katso iTapsan tarina